امکان خرید اقساطی از طریق درگاه اسنپ‌پی از سایت دکآن.